درب و پارتیشن سرویس بهداشتی

مدل‌ها و سری‌ها

مدل‌ها و سری‌های درب و پارتیشن سرویس بهداشتی

‌درب و پارتیشن سرویس بهداشتی و رختکن‌ سری اورانوس Oranous series

سری ونوس

خصوصیات این سری از درب و پارتیشن سرویس بهداشتی
۱- پایه قابل تنظیم
۲- لولا اتوماتیک
۳- لولا تخت
۴- دستگیره
۵- قفل
۶- آویز لباس
۷- بست گوشه
۸- پروفیل آلومینیوم ساپورت فوقانی

سری اورانوس

خصوصیات این سری از درب و پارتیشن سرویس بهداشتی
۱. پایه قابل تنظیم
۲. لولا اتوماتیک
۳. لولا تخت
۴. دستگیره
۵. قفل درب
۶. آویز لباس
۷. بست گوشه
۸. لوله استیل ساپورت فوقانی
۹. رابط
۱۰. یراق فوقانی
۱۱. فلچ

‌درب و پارتیشن سرویس بهداشتی و رختکن‌ سری ونوس Venus series
‌درب و پارتیشن سرویس بهداشتی و رختکن‌ سری آمیتیس Amitis series

سری آمیتیس

خصوصیات این سری از درب و پارتیشن سرویس بهداشتی
۱. پروفیل قرنیز
۲. پروفیل ساپورت فوقانی
۳. لولا
۴. بست گوشه
۵. دستگیره
۶. قفل درب
۷. آویز لباس

سری وستا

خصوصیات این سری از درب و پارتیشن سرویس بهداشتی
۱- لولا اتوماتیک
۲و۳-  پایه و لولا
۴- قفل
۵- آویز لباس
۶- پروفیل جانبی

‌درب و پارتیشن سرویس بهداشتی و رختکن‌ سری وستا Vesta series
‌درب و پارتیشن سرویس بهداشتی و رختکن‌ سری نایلون Naylon series

سری نایلون

خصوصیات این سری از درب و پارتیشن سرویس بهداشتی
۱. پایه
۲. لولا
۳. بست گوشه
۴. دستگیره
۵. قفل
۶. آویز لباس