لاکر

مدل ها و سری ها

لاکر سری کلاسیک Classic series

لاکر سری کلاسیک

مشخصات ورق HPL Compact Laminate
درب 12mm
سقف/ کف 12mm
جدا کننده 12mm
پشت 3mm
مونتاژ
لولا: لولای اتوماتیک آرام بند استیل ضد زنگ
پیچ: استیل ضد زنگ
روش اتصال: بست مخفی با درپوش

لاکر سری مینی کلاسیک
مشخصات ورق HPL Compact Laminate
درب 12mm
سقف/ کف 12mm
جدا کننده 12mm
پشت 3mm
مونتاژ
لولا: لولای اتوماتیک آرام بند استیل
پیچ: استیل ضد زنگ
روش اتصال: بست مخفی با درپوش

لاکر سری مینی کلاسیک Mini Classic series
لاکر سری مدرن Modern series

لاکر سری مدرن
مشخصات ورق HPL Compact Laminate
درب 12mm
سقف / کف 8mm
جدا کننده/طبقه 8mm
پشت 12mm
مونتاژ
لولا: لولای آلومینیومی آنادایزی
پیچ: استیل ضد زنگ
روش اتصال: فریم آلومینیوم آنادایزی

لاکر سری مینی مدرن
مشخصات ورق HPL Compact Laminate
درب 12mm
سقف/ کف 8mm
جدا کننده 8mm
پشت 3mm
مونتاژ
لولا: لولای آلومینیومی آنادایزی
پیچ: استیل ضد زنگ
روش اتصال: فریم آلومینیوم آنادایزی

لاکر سری مینی مدرن Mini Modern series