محصولات لوتوس

پارتیشن اداری اچ پی ال HPL

استفاده بهینه از فضاهای اداری امروزه مورد توجه همه مدیران و کارشناسان امر می‌باشد.

پارتیشن اداری اچ پی ال HPL می تواند کمبود فضا را در ادارات جبران کند.

با توجه به هزینه‌ زیاد ساخت و ساز و قیمت زمین، جا دارد که در نحوه استفاده از فضاهای اداری توجه ویژه بعمل آید

به‌گونه‌ای که سازمان و چارت اداری مورد توجه قرار گرفته. و امکان تغییرات ساختاری میسر باشد.

پارتیشن اداری اچ پی ال HPL چند منظوره لوتوس می‌تواند این خواسته‌ها را برآورده کند.

پروفیلهای دوجداره لوتوس ضمن زیبایی امکان ایجاد کرکره در جداره میانی را میسر می‌سازد.

برای اولین بار در ایران همگام با سایر کشورهای پیشرفته جنس پر‌کننده‌های پارتیشن اداری اچ پی ال HPL بوده

که مقابل آب،خش و شستشو مقاوم است.